Ouderdom maakt niet altijd trager

BAARN – Zowel ouderen als kinderen reageren langzamer als zij een snelle beslissing moeten nemen.
Nieuw onderzoek laat zien dat ouderen bewust extra tijd gebruiken om een goede beslissing te nemen.
Het onderzoek laat zelfs zien dat gezonde ouderen zelfs getraind kunnen worden, om sneller te beslissen zonder dat zij minder nauwkeurig worden.
De cognitieve vaardigheden van ouderen lijken dus minder te verschillen van die van jong volwassenen dan gedacht. “Hersenen van ouderen worden niet altijd trager.”, vertelt onderzoeker Roger Ratcliff van de Ohio State University.

In sommige situaties heeft een 70-jarige hetzelfde reactievermogen als een 25-jarige. Jonge kinderen zijn wel trager en minder nauwkeurig dan volwassenen. De cognitieve vaardigheden ontwikkelen zich met het volwassen worden. Maar met het ouder worden nemen deze vaardigheden niet altijd af.

“Oudere mensen willen geen fouten maken waardoor zij langzamer te werk gaan.”, aldus onderzoeker Gail McKoon. “Het is een gewoonte die lastig af te leren is, maar het kan wel.”

Snelheid
Uit de verschillende experimenten van de onderzoekers bleek dat oudere mensen op het gebied van snelheid inderdaad te kort schoten. Als zij echter de opdracht kregen om de taak sneller uit te voeren, konden zij dit wel.

De resultaten van Ratcliff en McKoon betekenen echter niet dat ouder worden helemaal geen invloed heeft op beslissingssnelheid en nauwkeurigheid. In sommige situaties is wel sprake van beduidend minder achteruitgang, dan gedacht. Ratcliff: “Er zijn dingen die oudere mensen net zo goed kunnen doen als jongeren.”