Oceanen verzuren steeds sneller

AMSTERDAM – Oceanen verzuren steeds sneller en sterker. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waaraan wetenschappers van de Universiteit Utrecht meewerkten en dat donderdag verschijnt in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De onderzoekers concludeerden dat de zuurgraad van oceanen de afgelopen 53 miljoen jaar varieerde, maar dat het proces van verzuring nooit zo snel ging als nu.
De wetenschappers onderzochten de kalklagen in de zeebodem omdat in een zure oceaan meer kalk oplost.
“Met name planten en dieren die een kalkskelet aanmaken worden daardoor aangetast”, zegt de Utrechtse paleo-oceanograaf Appy Sluijs. De precieze effecten van verzuring op planten, dieren en ecosystemen zijn volgens hem echter nog onduidelijk.
CO2
De zuurgraad hangt samen met de hoeveelheid CO2 in het water. Uit bodemmonsters uit de Grote Oceaan blijkt dat de zuurgraad over verschillende perioden in de afgelopen 53 miljoen jaar samenhangt met natuurlijke klimaatveranderingen, zoals het ontstaan van de ijskappen op Antarctica.
De verzuring gaat nu echter zo snel, dat de onderzoekers ook benieuwd zijn naar de rol van de menselijke CO2-uitstoot.
De onderzoekers willen met de resultaten meer onderzoek doen naar de verbanden tussen verzuring, CO2 en het klimaat. Daarmee hopen zij verzuring in de toekomst beter te kunnen voorspellen.