Faro nieuws

Verband gevonden tussen autisme en blootstelling aan lood in baarmoeder  (03-06-2017)

Blootstelling aan metalen en stoffen als lood in de baarmoeder, zouden invloed kunnen hebben op het risico om als kind autisme te kunnen ontwikkelen. Of dat ligt aan de blootstelling van de stoffen of de manier waarop ze worden opgenomen, weten de wetenschappers nog niet zeker.

Dat blijkt uit onderzoek van Nature Communications. Voor het onderzoek werden melktanden van 16 paar eeneiige en twee-eiige tweelingen onderzocht, van wie ten minste een van de twee op 18-jarige leeftijd een autismediagnose had gekregen.
Ter vergelijking onderzochten de wetenschappers ook babytanden van 22 tweelingparen die geen autismediagnose hadden.

Omdat er ongeveer iedere week een nieuwe tandlaag wordt gevormd tijdens de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder en later in de kindertijd, kunnen wetenschappers zelfs op latere leeftijd nog precies zien aan welke chemicaliën de tanden ooit zijn blootgesteld.

Lood
Het onderzoeksteam vond een significant verschil in metaalopname tussen tweelingen met autisme en hun gezonde tweelingbroertjes of – zusjes.
In de late zwangerschap en eerste maanden na de geboorte namen kinderen met autisme veel meer lood – een giftige stof – op. Daarentegen namen zij minder essentiële middelen als magnesium en zink op. Het aantal giftige metalen in de tanden van kinderen zou zelfs de ernst van het autisme kunnen aantonen, menen de onderzoekers.

Te vroeg

De wetenschappers weten niet of de verschillen in het aantal gevonden giftige metalen en voedingsstoffen in de tanden te maken heeft met hoeveel een foetus of kind eraan is blootgesteld of hoe ze de producten opnemen.

“Ons onderzoek is een belangrijke stap naar het begrijpen van risicofactoren omtrent autisme, zoals blootstelling aan verontreinigde stoffen en voedingstekorten”, laat hoofdonderzoeker dr. Arora weten aan Reuters. “Het is nog te vroeg om klinische aanbevelingen te doen op basis van dit onderzoek.

________________________________________________________________________________________________________________

Dementie (16-05-2017)

Al eerder bleek dat favoriete nummers diepe herinneringen kunnen oproepen bij mensen in een vroeg stadium van dementie. Dit blijkt nu ook succesvol in een vergevorderd stadium.

Amerikaanse onderzoekers melden hun bevindingen met het zogenaamde ‘Music & Memory-programma’. Hierbij kregen bewoners van zo’n 200 verpleeghuizen een afspeellijst te horen met favoriete liedjes uit hun jeugd en de jaren erna. Deze muziek werd samengesteld door eigen familieleden, kennissen en bekende verzorgers. Het programma lis is ruim drie jaar volgehouden.

Het medicatiegebruik van de proefpersonen werd vervolgens vergeleken met andere dementerende bewoners. De resultaten zijn zeer veelbelovend. Eén op de vijf bewoners is inmiddels gestopt met het innemen van antipsychotica. Vóór het muziekprogramma was dit één op de zes. Maar ook gebruiken de onderzochte bewoners minder anti-angstmedicatie. In tehuizen waar ze niet werken met het muziekprogramma, is geen duidelijke afname te zien.

De muziek brengt diepe herinneringen terug bij mensen met dementie, en het kalmeert ze. Herinneringen die vreemd genoeg niet door de dementie verloren zijn gegaan. De muziekherinneringen kunnen mensen letterlijk weer “tot leven” wekken, en hen opnieuw een gevoel van “zelf” laten ervaren. Het stelt hen in staat weer een gesprek te voeren en “in het nu” te blijven. Ook als ze al in een vergevorderd stadium van dementie zijn. Ze rijgen hun communicatie deels weer terug en raken weer sneller in gesprek. Niet alleen met familieleden, maar zeker ook onderling.

In de verpleeghuizen die met het muziekprogramma werken, hadden bewoners veel minder last van gedragsproblemen. Qua humeur zagen de onderzoekers helaas nog geen verschil. Maar de favoriete muziek van de bewoners bracht weer licht in levens, die verloren leken door dementie.

________________________________________________________________________________________________________________