Klachtenprocedure

Mocht u ontevreden zijn- of een klacht hebben over uw behandeling bij Faro neuro & health center, dan willen wij dit graag samen met u op lossen. Het is voor ons belangrijk dat u uw klacht eerst met ons bespreekt alvorens u verdere stappen onderneemt. Mochten we er in onderling overleg niet uitkomen dan kunt u via de beroepsverenigingen een klachtenprocedure opstarten.

Jan Karregat is lid van de beroepsverenigingen VBAG en NFG. Marjanne Laeven is lid van de beroepsvereniging VBAG. Beiden zijn lid van de koepelorganisatie RBCZ.