ILs Auditieve Therapie

iLS-therapyILs staat voor Integrative LIstening Systems en is een auditieve training gebaseerd op het baanbrekende werk van Prof Tomatis.Tijdens de iLs Auditieve Therapie traint het brein om efficiënter en effectiever te worden en hierdoor worden de neuronetwerken versterkt en gestimuleerd tot betere prestaties.

Systemen die gestimuleerd worden:

  • Auditieve hersengebied
  • Cerebellum
  • Parasympatisch zenuwstelsel
  • Proprioceptie (gevoelsbeleving)
  • Reticulair activerend systeem
    (netwerk dat sensorische input ontvangt)
  • Samenwerking linker en rechter hersenhelft
  • Vestibulair systeem
  • Visuele hersengebied

Praktische informatie
ILs Auditieve Therapie wordt toegepast bij zowel kinderen als volwassenen. Eerst zal een intake en audiometing plaatsvinden, waarna de therapiemethode op maat wordt afgestemd. Vervolgens vinden er wekelijks in overleg 1 à 2 sessies plaats waarin het brein wordt getraind om effectief te functioneren en beter te presteren. Men zal het meeste effect van de therapie ondervinden, als er in het dagelijks leven ook sprake is van een goede balans in fysieke en mentale vaardigheden. Een sessie duurt 1 uur.

Voor meer informatie: www.integratedlistening.com
Download hier de Folder iLs Auditieve Therapie