Wat weten we over vaccins?

(Boek: Vaccin Vrij – Door Frankema)

In de folder die ouders ontvangen over de infectieziekten waar baby’s en kinderen voor worden ingeënt, staat genoteerd dat deze infectieziekten gevaarlijk of dodelijk kunnen zijn. Maar hoe groot is die kans nu eigenlijk dat een gezond westers kind, die leeft onder normale westerse omstandigheden, complicaties zal ervaren?

Wanneer een kind wordt ingeënt, is het de meeste ouders niet duidelijk wat er nu eigenlijk precies wordt ingespoten. Wat als we wisten dat er neurotoxische of kankerverwekkende stoffen worden ingespoten? Hoe groot zijn de bijwerkingen eigenlijk van vaccinaties? De informatie die ouders krijgen, maakt dat zij moeilijk een inschatting kunnen maken van zowel de risico’s van het inenten van vaccins, als  de risico’s van infectieziekten. Voor de meeste mensen is het daarbij onduidelijk in welke context een infectieziekte wel of niet gevaarlijk is en of de infectieziekten een rol hebben in het onderhouden en herstellen van de gezondheid.

Vanuit de overheid wordt aangegeven dat het onnodig is om ouders op de hoogte te stellen wat er precies wordt gevaccineerd in hun baby’s en kinderen. Hierdoor zou een daling van de vaccinatiegraad kunnen ontstaan wat de ‘volksgezondheid in gevaar kan brengen’. De schade die vaccinaties aan kunnen richten, is wel degelijk bekend bij de overheden maar dit weegt volgens hen niet op tegen de vele levens die worden gered door de vaccins. De ingrediënten worden niet bekend gemaakt. Hierdoor komen veel ouders erachter dat de inentingen hun kinderen ernstig hebben beschadigd terwijl er werd gedacht dat dit fungeerde als een bescherming.

Belangrijk om te weten is dat de belangen van beleidsmakers niet dezelfde hoeven te zijn als die van individuele ouders en de gezondheid van hun kind. Ook bepalen de economische belangen in hoge mate het vaccinatiebeleid.

In dit boek (Vaccin Vrij) staat informatie om tot een bewuste keuze te komen tot het wel of juist niet vaccineren van baby’s en kinderen en verschillende praktijkvoorbeelden van de negatieve effecten van vaccins.