Tag Archives: bionext geen octrooi op leven

Geen octrooi op leven

Steeds vaker vragen grote bedrijven octrooi (of patent) aan op erfelijke eigenschappen van planten of dieren. Zo is bijvoorbeeld octrooi aangevraagd op koeien die meer melk geven en op tomaten die minder water bevatten. Met een octrooi wordt één bedrijf als het ware de tijdelijke ‘eigenaar’ van deze eigenschappen. Ze krijgen zeggenschap over alle planten- of dierenrassen waar deze eigenschappen in zitten en over alle producten die daaruit voortkomen zoals zaden en voedsel. Daarbij gaat het allang niet meer alleen om genetisch gemanipuleerde gewassen. Ook op gewone, klassiek veredelde gewassen van bijvoorbeeld tomaten, broccoli en meloen is octrooi aangevraagd. In veel gevallen gaat het om eigenschappen die gewoon in de natuur voorkomen. Bionext vindt het maatschappelijk onaanvaardbaar dat één bedrijf hiervan eigenaar kan worden.

Inmiddels zijn er al 900 octrooien op dieren en 1.800 octrooien op planten verleend en zijn er duizenden in voorbereiding.

Wat zijn hiervan de gevolgen?
• Grote bedrijven als Monsanto, Dupont en Syngenta krijgen steeds meer controle op de wereldwijde zaad- en voedselproductie;

• Kleinere, ook biologische, zaadbedrijven mogen deze geoctrooieerde planten niet meer gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe rassen en worden zo uit de markt gedrukt;

• Geoctrooieerde eigenschappen kunnen op natuurlijke wijze kruisen met andere planten, waarna de octrooihouder de boer kan aanklagen voor octrooi inbreuk;

• Boeren betalen hogere prijzen voor hun zaad, consumenten krijgen minder keuze en de biodiversiteit neemt af.

Wat vindt Bionext?
Bionext vindt dat het onmogelijk moet worden om octrooi aan te vragen op eigenschappen van planten en dieren. Dieren en planten rassen zijn geen uitvindingen, ze zijn onderdeel van de natuur én van onze landbouwcultuur en dus van ons allemaal! Je kunt de actie steunen door de petitie te tekenen, via de website www.bionext.nl