Relatie tandvlees ontstekingen en algemene gezondheid

Patiënten met diabetes type 2 hebben vaker ernstig ontstoken tandvlees dan gezonde mensen. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Hendri Susanto. Het is een extra aanwijzing dat er een verband bestaat tussen tandvleesontsteking en de algemene gezondheid. Wie gezond van lijf en leden wil blijven, doet er goed aan zijn tanden zorgvuldig te poetsen.

Wederzijdse beïnvloeding
Tandvleesontsteking (parodontitis) ontstaat door bacteriën in de tandplaque die het tandvlees doen zwellen. Onbehandeld kan dit leiden tot loszittende tanden en tandverlies. Parodontitis kan ziektes als diabetes type 2, reumatoïde artritis en hart- en vaatziekten verergeren – en andersom. De wederzijdse beïnvloeding wordt veroorzaakt door het transport van bacteriën door het lichaam en eiwitten die ontstekingen veroorzaken (‘ontstekingsfactoren’).

Indonesische bevolking
Over de precieze samenhang tussen parodontitis en andere ziekten is nog het nodige onduidelijk. Ook is er nog weinig onderzoek gedaan onder Aziatische populaties. UMCG-promovendus Hendri Susanto bracht daarom de samenhang tussen parodontitis en andere gezondheidskenmerken in kaart onder de Indonesische bevolking. Hij laat zien dat Indonesische patiënten met diabetes type 2 vaker en ernstiger parodontitis hebben dan gezonde Indonesiërs. Ook stelt hij vast dat c-reactief eiwit (CRP) een rol speelt bij ziekten die met parodontitis samenhangen, en dat de hoeveelheid CRP in het lichaam afneemt wanneer parodontitis wordt behandeld. Wanneer parodontitis effectief wordt bestreden, wordt ook diabetes type 2 beter behandelbaar, worden reumatische klachten minder en neemt het risico op hart- en vaatziekten af.

Bron: prof.dr.F. Abbas, prof.dr. A. Vissink en prof.dr. P.U. Dijkstra Hendri Susanto: Periodontitis as inflammatory burden to systemic diseases.