ReguScope

De Quantica ReguScope maakt gebruik van het geleidingsvermogen van de huid om het elektromagnetische stralingsveld te analyseren. De huidweerstand wordt gemeten door met een elektrodepen 1000 lichtpunten toe te dienen op de binnen- en buitenkant van beide handen. De ReguScope software beoordeelt of de huidweerstand lognormaal of normaal verdeeld is. Professor Pop heeft aangetoond dat een lognormale verdeling op een goede regulatie duidt en dat een normaal verdeelde verdeling op een slechte regulatie duidt.

 

Quantica ReguScope meet:

  • Psychische toestand
  • Meridiaan verwante organische regulatie
  • Links-rechts symmetrie
  • Ontgiftingsvermogen van bindweefsel
  • Vermogen beschikbare energie te gebruiken

Download hier de folder.