Levend bloed analyse

Theorie en achtergrond Ons bloed bevat cellen, celfragmenten en plasma. Het bloed transporteert water, zuurstof en voedingsstoffen, draagt bij aan de regulatie van de lichaamstemperatuur, waterhuishouding en zuur-base-evenwicht en helpt bij het beschermen tegen lichaamsvreemde stoffen en het intact houden van de binnenwand van de bloedvaten. Het bloed heeft dus vele belangrijke functies en daarom moeten we ook zorgzaam met ons bloed omgaan. Verstoringen in het bloed kunnen bijvoorbeeld leiden tot vermoeidheid of darmproblemen. Met de Levend Bloed Analyse (LBA) kan de kwaliteit van levend bloed worden bekeken. De LBA is een diagnostische onderzoeksmethode waarbij in het levende bloed wordt gekeken naar de activiteit van de witte bloedcellen, de vorm van de rode bloedcellen, de aanwezigheid van andere partikels, eiwitstoringen en vrije radicaalactiviteit. Afwijkingen van het bloed kunnen een aanwijzing geven naar de oorzaak van de klacht. LBA biedt een hele andere kijk op het bloed met veelal verassende uitkomsten. Wat een standaard bloedonderzoek niet laat zien, kan wel aan het licht komen bij een Levend Bloed Analyse. Met een microscoop worden een aantal aspecten van het bloed onderzocht, zoals de witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes. Op deze manier wordt er gekeken naar de kwaliteit en activiteit van het bloed. Als eerste wordt in het bloed gekeken naar de beweeglijkheid van de bloedcellen. Het bloed kan op kwalitatieve aspecten beoordeeld worden, zoals de doorstroming, de afvalstoffen en eventueel aanwezige virussen, schimmels of allergieën, de vorm van de rode bloedlichaampjes, de soepelheid van de celmembraan, de activiteit en het aantal granulocyten en lymfocyten, bloeddoorstroming, verzuring, de mate van stress, inwendige milieuverstoring, membraan(in)stabiliteit, afweervermogen tegen ziekten en infecties, vrije radicalenschade, schimmelbelasting (o.a. candidabelasting). Naast de LBA wordt er ook een Vrije Radicalentest (VR-test) gedaan. Dan wordt het bloed pas bekeken als het is opgedroogd. Uit deze bloeddruppel wordt informatie gehaald over de aantasting van het systeem door vrije radicalen en over de aanwezigheid van het aantal anti-oxidanten om de vrije radicaalbelasting tegen te gaan. Vrije radicalen zijn agressieve moleculen of atomen die in te grote hoeveelheden worden geproduceerd onder invloed van o.a. (milieu)vervuiling, straling, alcohol, slechte voeding, etc. De vrije radicalen veroorzaken schade in de cellen, weefsel en het hormonale systeem, beïnvloeden de bloedstolling en spelen een rol bij het ontstaan van diverse auto-immuunziekten (bijv. reuma, allergieën). Verder kunnen in deze VR-test ook tekorten aan vitaminen, aminozuren en mineralen aan het licht komen. Deze kwalitatieve analyse van het bloed is een zeer gewaardeerde gezondheidsanalyse.

Praktische informatie Om het bloed te kunnen analyseren, worden via een vingerprik wat bloeddruppels afgenomen. Vervolgens worden deze druppels onder de microscoop bekeken. Let erop dat u voorafgaand aan een levend bloed analyse minimaal 4 uur nuchter bent.