Dampkring nog nooit zo vervuild

GENEVE –  21 nov 2011
De hoeveelheid broeikasgassen in de dampkring is vorig jaar gestegen tot een recordniveau. Belangrijkste oorzaken zijn het gebruik van fossiele brandstoffen, boskap en het gebruik van kunstmest. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerde studie van de Wereld Meteorologische Organisatie, de VN-tak die zich bezighoudt met weer en klimaat.

Onderzoekers keken onder meer naar de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2), het belangrijkste broeikasgas. Ze telden 389 CO2-moleculen op elke miljoen deeltjes in de lucht. Nog nooit was zo veel koolstofdioxide gemeten.
Ook de hoeveelheid methaan in de lucht stijgt snel. Dat komt mogelijk door het ontdooien van de permafrost in gebieden als Siberië, Canada en Alaska.
De vervuiling is nog erger dan de slechtste scenario’s die VN-klimaatonderzoekers in 2001 hadden opgesteld.

Toch ziet de WMO ook lichtpuntjes. Zo heeft internationaal ingrijpen ertoe geleid dat de hoeveelheid chloorfluorkoolstofverbindingen (CFK’s) afneemt. De stof, die vroeger veel werd gebruikt in koelkasten en spuitbussen, breekt de ozonlaag af.