Category Archives: Forum

Handen af van de homeopathie

Laat je stem horen en teken online de petitie!

Al vanaf 1 juli mag van minister Schippers niet meer op verpakkingen en bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen staan waarvoor ze gebruikt worden, omdat de werking niet wetenschappelijk bewezen is. Hierdoor verdwijnen homeopathische geneesmiddelen waarschijnlijk. Belangrijk!!: aan iedereen die de petitie wil ondertekenen; Wij willen met de petitie onder andere een burgerinitiatief starten, zodat de Tweede Kamer ons voorstel op de agenda moet zetten.

We willen dat de voorstanders van homeopathie echt gehoord worden door de regering. Daarom gaan we voor 100.000 handtekeningen, die bij voorkeur voorzien zijn van uw naam, adres en geboortedatum, de bevestiging dat u 18 jaar of ouder bent en u de Nederlandse nationaliteit bezit. Alvast bij voorbaat dank!!

Teken online de petitie.

Geen octrooi op leven

Steeds vaker vragen grote bedrijven octrooi (of patent) aan op erfelijke eigenschappen van planten of dieren. Zo is bijvoorbeeld octrooi aangevraagd op koeien die meer melk geven en op tomaten die minder water bevatten. Met een octrooi wordt één bedrijf als het ware de tijdelijke ‘eigenaar’ van deze eigenschappen. Ze krijgen zeggenschap over alle planten- of dierenrassen waar deze eigenschappen in zitten en over alle producten die daaruit voortkomen zoals zaden en voedsel. Daarbij gaat het allang niet meer alleen om genetisch gemanipuleerde gewassen. Ook op gewone, klassiek veredelde gewassen van bijvoorbeeld tomaten, broccoli en meloen is octrooi aangevraagd. In veel gevallen gaat het om eigenschappen die gewoon in de natuur voorkomen. Bionext vindt het maatschappelijk onaanvaardbaar dat één bedrijf hiervan eigenaar kan worden.

Inmiddels zijn er al 900 octrooien op dieren en 1.800 octrooien op planten verleend en zijn er duizenden in voorbereiding.

Wat zijn hiervan de gevolgen?
• Grote bedrijven als Monsanto, Dupont en Syngenta krijgen steeds meer controle op de wereldwijde zaad- en voedselproductie;

• Kleinere, ook biologische, zaadbedrijven mogen deze geoctrooieerde planten niet meer gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe rassen en worden zo uit de markt gedrukt;

• Geoctrooieerde eigenschappen kunnen op natuurlijke wijze kruisen met andere planten, waarna de octrooihouder de boer kan aanklagen voor octrooi inbreuk;

• Boeren betalen hogere prijzen voor hun zaad, consumenten krijgen minder keuze en de biodiversiteit neemt af.

Wat vindt Bionext?
Bionext vindt dat het onmogelijk moet worden om octrooi aan te vragen op eigenschappen van planten en dieren. Dieren en planten rassen zijn geen uitvindingen, ze zijn onderdeel van de natuur én van onze landbouwcultuur en dus van ons allemaal! Je kunt de actie steunen door de petitie te tekenen, via de website www.bionext.nl