Brein van anorexia-patiënt maakt ‘verbindingsfout’

Mensen die lijden aan anorexia nervosa hebben een opvallend zwakke verbinding tussen twee specifieke hersengebieden, zo hebben Duitse wetenschappers ontdekt. Anorexia-patiënten beschouwen zichzelf waarschijnlijk als ‘te dik’ door een verzwakte connectie tussen twee gebieden in de zogenaamde occipitale kwab van de linkerhersenhelft, die belangrijk zijn bij het verwerken van het eigen lichaamsbeeld.

Hoe slechter de verbinding tussen deze twee gebiedjes, hoe meer overgewicht vrouwen met anorexia zichzelf toedichten. Dat schrijven onderzoekers van de Ruhr-Universiteit Bochum in het wetenschappelijk tijdschrift Behavioural Brain Research.

Silhouet
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door tien gezonde vrouwen en vijftien vrouwen met anorexia nervosa plaats te laten nemen in een hersenscanner. De proefpersonen kregen verschillende silhouetten van lichamen te zien. Ze moesten vervolgens inschatten welk van deze silhouetten het beste overeen kwam met hun eigen postuur. Een andere groep van tien vrijwilligers herhaalde die opdracht ter controle. Ze koppelden foto’s van alle deelnemende vrouwen aan het silhouet dat volgens hen het beste paste.

Slanker
Uit het onderzoek bleek dat de vrouwen met anorexia allemaal een relatief zwakke verbinding hadden tussen de eerder genoemde hersengebieden in de linker occipitale kwab. Ook schatten zij hun lichaam groter en zwaarder in dan de groep buitenstaanders die hun foto hadden beoordeeld. De gezonde vrouwen hadden allemaal een goed functionerende verbinding tussen de twee hersengebieden. Zij beschouwden hun lichaam juist als iets slanker en lichter dan de controlegroep.

Objectief
“Deze veranderingen in het brein verklaren mogelijk waarom vrouwen met anorexia zichzelf dik vinden, terwijl ze naar objectieve maatstaven juist ondergewicht hebben”, verklaart hoofdonderzoeker Boris Suchan op nieuwssite ScienceDaily

Bron: NU.nl/Dennis Rijnvis

Faro benadert dit probleem op geheel andere wijze door het toepassen van de VA stemanalyse en het jou persoonlijk stemrecept. Samen met de doorbrekende Tomatis luistertherapie worden de connecties tussen beide hersenhelften weer aangemaakt. In samenwerking met lichttherapie en de Introspect (Oberon) worden er goede resultaten geboekt.