Asyra is een effectieve allergie behandeling.

Een studie in 2010 heeft reeds uitgewezen dat Asyra effectief is bij het behandelen van allergieën. Tijdens de studie zijn er 35 patiënten gevolgd die lijden aan de symptomen van een allergie over een periode van 4 maanden.

  • 25 patiënten zijn getest op het gebruik van Asyra bio-resonance screening apparaat en behandeld de Asyra remedie.
  • 5 patiënten kregen een placebo behandeling
  • 5 patiënten ontvingen helemaal geen behandeling

Elke verandering in de gezondheid van elke patiënt was onderzocht voor en na de behandeling. De resultaten waren als volgt:

Asyra uk

De rode balk geeft de mate van ernst weer van de symptomen aan het begin van het onderzoek; de groene balk ernaast geweest geeft de ernst van de symptomen weer na de vier maanden onderzoek. Van links naar rechts, de eerste 25 patiënten wie zijn behandeld met Asyra, daarna de 5 patiënten die behandeld zijn met de placebo en op het eind de controle groep.

Zoals u kan zien, zowel de placebo als de controle groep laat een kleine verbetering zien in hun conditie, terwijl de Asyra patiënten hun klachten zagen afnemen met een verbetering van wel 80% tot 90%.

Bron: www.asyra.co.uk